čítaj viac >

Prevencia

zahŕňa v sebe nástroje
pomocou ktorých predídete
samotnému vzniku pohľadávok
po splatnosti

čítaj viac >

Výkon

služby zamerané na vymáhanie
a správu pohľadávok

čítaj viac >

Právne
poradenstvo

služby spojené s kompletným
právnym servisom v oblasti
obchodného práva

© 2011 PRIVATdebt s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Spracovanie osobných údajov   |   Kontakt